Szent Imre Római Katolikus Óvoda
Kolozsvár

"Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…"
(Ef 5,2)

Archívum

 • -

Anyó program

A Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt mi is részesei voltunk az Argumentum Nostrum Egyesület ANYÓ programjának, amely augusztus 20-24 között zajlott, harmonikus és kellemes környezetben. Örvendünk, hogy bemutathattuk óvodánkat, gyermekbarát udvarunkat, amit nap mint nap tapasztalhatnak a “Szent Imre” Római Katolikus Óvoda növendékei. Intézményünk célja mindig nyitottnak és gyermekbarátnak lenni, ezért is tartottuk fontosnak, hogy részt vegyünk az említett tevékenységen. Toth Boglárka és Szabó Kinga óvónénik által, a résztvevő gyerekek kreatív és érdekes foglalkozásokon megismerkedhedtek szülővárosukkal, nevezetességeikkel. Mátyás királyról szóló legendákat hallgattak, mondókáztak, énekeltek, barkácsoltak, „kis festőművészek” bőrébe bújhattak. Városmakettet készítettek, házakat, tömbházakat barkácsoltak papírtasakból, megálmodták és elkészítették különleges sétaterüket, amelyre fákat és csónakokkal teli tavat helyeztek. Sokat játszodtak a szabadban, birtokukba vették a játszótér minden zegét-zugát. Amikor elfáradtak, Petruș Annamária dadus ölében megpihenhettek. Tartalmas és eseménydús volt számunkra ez a hét. Köszönjük Fekete Emőkének, a program kivitelezőjének és nem utolsó sorban a szülőknek a bizalmat, hogy gyermekeiket ránk bízták. Bármikor visszavárunk óvodánkba, hogy máskor is elbeszélgessünk!

Képgaléria

 • -

Debreceni látogatók

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar első- és másodéves diákjai tanáraik kíséretével Erdélyben jártak. Tanulmányi utazásuk egyik állomása óvodánk volt, ahol betekintést nyertek mindennapjainkba. A délelőtt folyamán részt vettek csoportjaink óvodai foglalkozásain, az udvari játékok végén pedig Csifivel, a vallástanárnővel együtt daloltak, énekeltek.

Képgaléria

 • -

Anyáknapi ünnepség a Szent Mihály templomban

2018 május 3-án  óvodánk apraja és nagyja ünneplőbe öltözött mivel minden  gyerek számára igen  kedves,  nélkülözhetetlen  személyt  készültünk köszönteni.  E kiemelendő  eseményt a Szent Mihály templomban tartottuk. Mindenekelőtt Veres Stelian  plébániai kormányzó által  celebrált  szentmisén  vettünk  részt, azt  követően  pedig  a gyerekek  szívhezszóló versekkel énekekkel és szebbnél szebb virággokkal fejezték ki édesanyjuk iránti kötődésüket őszinte, gyermeki szeretetüket. Mindannyiunk számára feledhetetlen nap az Anyák Napja, méltó feladatunknak tartjuk  minden évben újra átélni.

Képgaléria

 • -

Óvodába iratkozás

Óvodába iratkozás

2018 -2019-es tanév

I. ÚJRAIRATKOZÁS

május 7 május 18

A kitöltött kérvényeket munkanapokon 15:00–17:00 között kell iktatni az igazgatói irodában.

II. ÓVODÁBA IRATKOZÁS

május 21 – június 7

Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. Gyerek születési bizonyítvány másolata;
 2. Mindkét szülő személyi igazolvány másolata;
 3. Mindkét szülő munkahelyi igazolása;
 4. Orvosi igazolás a háziorvostól;
 5. Oltási igazolás vagy oltási kiskönyv másolata (ezt csak tanévkezdéskor kell hozni);
 6. Válás esetén bírói végzés másolata.

 

A dokumentumokat az igazgatói irodába kell beadni munkanapokon 15:00 – 17:00 óra között.


 • -

Nyílt nap május 5-én

Helyszín és idő:
• Kolozsvár, Cardinal IULIU HOSSU (Fürdő utca) 22-26 szám.
• 2018. május 5, délelőtt 10 óra
• www.szentimreovoda.ro


 • -

Nagyszombat

Nagyszombaton, 2018 márc.31-én alkalmunk volt arra, hogy szülőkkel és gyerekekkel együtt meglátogassuk a Szent Mihály templom tornya alatti kápolnában elhelyezett szentsírt. Ft. Veres Stelian plébániai kormányzó és Szép Mónika vallás tanárnővel felelevenítettük a szenvedéstörténetet. Elcsendesülés, közös éneklés és imádkozás után elhelyeztük a gyerekek által díszített jelképes szíveinket a szentsír elé, ez által is kifejezve az Úr iránti szeretetünket.

Képgaléria

 • -

Bibliaismereti Játékok, VII. Forduló

2018. május 12., 9:00–15:00


 • -

Március 15-re hangolódva

Az ünnep hangulatát a csoportok díszítésével alapoztuk meg, a hozzá illő színekkel, szimbólumokkal.

Erre az ünnepre is több napon keresztül készültünk. Ezt a megelőző időszakot próbáltuk változatos tevékenységekkel örömtelivé varázsolni, a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát napról napra fokozni.

Képes könyveket nézegettünk, témához kapcsolódó zenét hallgattunk, népi ügyességi játékokat játszottunk, énekeltünk, verset mondtunk és nem utolsó sorban barkácsoltunk, festettünk (huszárokat, lovakat, kokárdákat, stb.).

A gyermekek lelkét átjárta az ünnepi hangulat, igyekeztünk a mondanivalóját, szépségét, erkölcsi üzenetét ily módon átadni.

Képgaléria

 • -

Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok 2017-2018

 Az Örökzöldek nevű nyolcadik osztályos diákcsapat megörvendeztette óvodánk Angyal nevű nagycsoportos gyerekeit és munkatársainkat Környezetbarát háztartás című Ökológiai Vándorkiállításával, 2018 március 8-án, intézményünk székhelyén, Kolozsvár, Fürdő (Cardinal Iuliu Hossu) utca, 22-26. szám alatt.

Nagy érdeklődéssel követték óvodásaink a zenés-verses összeállítással tarkított ökológiai kiállítást. Sőt, annyira érdekes, interaktív volt a bemutató, hogy gyerekeink aktívan bekapcsolódtak, kérdéseket intéztek az előadókhoz, és együtt énekeltek Miklós György zenésszel.

A vándorkiállítás egy teljes napig megtekinthető volt óvodánk nagytermében, sok újat fölfedeztünk áttanulmányozása által. Köszönjük a gyönyörű bemutatást, és a zenés műsort, amellyel megörvendeztettek bennünket! Méltányoljuk, és dicséretben részesítjük az ,,Örökzöldek” nevű diákcsapatot, környezetbarát tevékenységéért, amelyet a Székely Kapuk – Zöld Kapuk program 2017-2018-as évadának Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok keretében folytatnak.

Isten áldását kérjük további tevékenységeikhez!

Képgaléria

 • -

Hamvazószerda

A negyvennapos húsvéti előkészületi időszak idén február 14-én kezdődik- erre a napra esik hamvazószerda- és március 29-én ér véget. Elsősorban a katolikus egyházban hamvazószerdán szentelt hamuból (melyet az előző évi virágvasárnapi körmeneten használt barka elhamvasztásával állítanak elő) keresztet rajzolnak a hívők homlokára.

Ezen a napon óvodánk Csillag-, Barika-, és Angyalka csoportjai részt vettek a 10 órás szentmisén, a Szent Mihály templomban. Ft. Veres Stelián plébániai kormányzó kis kereszt alakú hamuval jelölte meg a gyerekek homlokát, mondván: „ Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel” A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

A gyerekek kellő és illő szeretettel vettek részt a szentmisén.

Képgaléria