Szent Imre Római Katolikus Óvoda
Kolozsvár

"Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…"
(Ef 5,2)

Rólunk

Főtisztelendő Kovács Sándor főesperes úr elhatározásából született a Szent Imre Római Katolikus Óvoda, 2008 novemberétől e nemes elhatározást határozott lépések követték. E megvalósulásban kiemelkedő szerepet vállalt Krizbay Mária az óvoda akkori igazgatóasszonya.

Mára már, korosztályuknak megfelelő három óvodai és egy bölcsődei csoportban nevelkedhetnek az ide érkező gyerekek. Intézményünkben 8 szakképzett, címzetes óvónő, egy gyógypedagógus (tanácsadó, logopédus) végzi az oktató-nevelő munkát, akiknek hat dadus segít be. Egy gyerekorvos és két asszisztensnő gondoskodik óvodásaink egészségi állapotáról.

Intézményünk gyermekekközpontú, keresztény szellemben történő oktatást, nevelést tűzött ki célul. Óvodánk kapuja nyitott minden Kolozsváron élő család gyermeke számára. Meghitt hangulat, kölcsönös tisztelet és szeretet, egyetértés jellemző erre a kis közösségre. Feladatunknak tartjuk a gyermekek teljeskörű biztonságának a kialakítását, továbbá a fejlődési ritmusuknak megfelelő oktatását, illetve segíteni a nagyilág felfedezését.

Főesperes úr kezdeményezésére 2015-ben az intézet új székhelyet kapott. Ideális környezetben, a Sétatér közvetlen közelében, olyan helyen, ahol csoportjaink kényelmes és kellemes körülmények között végezhetik napi tevékenységüket. Épületünkhöz két nagy udvar is tartozik, gyermekbarát játszótérrel.

Az elkövetkezendő évekre való tekintettel, terveinkben áll további óvodai és bölcsődei csoportok létrehozása.