Szent Imre Római Katolikus Óvoda
Kolozsvár

"Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…"
(Ef 5,2)

Köszöntés

Szeretettel köszöntjük a Szent Imre Római Katolikus Óvoda honlapján!

 

Óvodánk névadója és az ifjúság védőszentje Szent Imre herceg, Szent István és boldog Gizella, az első magyar királyi családból származó gyermek, ki életével olyan példaképet állított elénk, olyan alapértékeket mutatott a fiatal keresztény magyarságnak, melyek a sokféle változás ellenére ma is helytállóak, sőt segítenek bennünket a hétköznapjainkban.

Értéket képvisel számunkra, hogy az ifjúságot Szent Imre herceg példájára neveljük, a hit megőrzésére, becsületes életre, tanulásra, munkára, hogy megismerjék a tiszta élet szeretetét és bátor lélekkel kövessék a jót, hogy magyarságunk és kereszténységünk helytálló legyen az idők viharában.

Óvodánkban olyan oktatási nevelési célokat tűztünk ki, amelyek segítik ébren tartani a gyermekben az igazlelkűség értékét és szeretetét.

Közös célunk, hogy a gyermekeket a lehető leghatékonyabb módon segítsük egyéni képességeik kibontakoztatásában, azért hogy örömteli, kreatív, önmagukért és benső értékeikért kiálló, egymásra figyelő, másokkal együttműködni tudó, katolikus keresztény felnőtté váljanak.

Oldalunk segítségével bepillanthatnak a bölcsőde és az óvodai élet mindennapi életébe, örömeibe, ünnepeinkbe, a jeles napok eseményeibe.

Kellemes böngészést kívánunk!

VERES Stelian
elnök
Schola Catholica Egyesület