Szent Imre Római Katolikus Óvoda
Kolozsvár

"Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…"
(Ef 5,2)

Tőkés Szilvia-Rita

Egyetemi tanulmányaimat Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának Gyógypedagógia szakán végeztem. Jelenleg Logopédia szakon vagyok mesteris hallgató. Logopédusként, gyógypedagógusként fontosnak tartom, hogy minden gyermekben Isten ajándékát fedezzük fel, találjuk meg az erősségeit, a neki megfelelő járható utat. Számomra ez a hivatás nem más, mint a Jóisten szeretetének a továbbadása. Munkám során hangsúlyt fektetek a kommunikáció és beszédkészség fejlesztésére, a differenciálásra, az egyéni fejlődési ütem követésére, a gyermekek erősségeinek kibontakoztatására, ugyanakkor a támogatásra ott, ahol az szükséges, valamint a szocializációra.