Szent Imre Római Katolikus Óvoda
Kolozsvár

"Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…"
(Ef 5,2)

Kind Csilla

Zenei és teológiai tanulmányaim elvégzése után érkeztem a Szent Imre Óvodába. A gyerekek számára fontosnak tartom, hogy már kis koruktól kezdve adott legyen olyan környezet, amely lehetőséget kínál hitük fejlődésére, amelyben a jó Isten kegyelme munkálkodhat. Segíteni szeretnék nekik abban, hogy szabadon önmaguk lehessenek, s később majd keresztény értékekkel a tarisznyájukban indulhassanak és világíthassanak az életben.